Irma Firma
    verdedigt het belang van kunst en cultuur door het hoe en het waarom van alledaagse dingen te onderzoeken
    creeert geen nieuwe ruimten en ideeën, maar herdefiniëert de werkelijkheid
    onderzoekt de norm van alle dingen
    tast de grens af tussen de betoverende realiteit en feitelijke weten-schap
    toont een fascinatie voor het anders denken
    is poetisch, kundig en meeslepend

Alle projecten zijn waarachtig.

“De werkelijke ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe landschappen, maar in nieuwe ogen hebben.”
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu.

Ann Van de Vyvere (Meester in de Beeldende Kunsten, Sint-Lukas Brussel) startte de vzw Irma Firma  in 2004. Zij is sinds de oprichting van de organisatie, als artistiek coördinator en zakelijke leider, regisseur, tutor en kunstenaar, actief in de culturele en artistieke sector.
In haar organisatie werkt Van de Vyvere vanuit een duidelijke inhoudelijke lijn met een concrete visie naar een eindresultaat in verschillende disciplines. Tot op heden gerealiseerde projecten zijn zeer uiteenlopend en veelzijdig, onder meer performances in de openbare ruimte, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, filmprojecten, publicaties, lezingen en workshops in scholen, cultuurcentra, universiteiten en academies, voor een breed en divers publiek. Daarvoor werkt Van de Vyvere samen met mensen uit allerlei domeinen: wetenschappers, kunstenaars, buurtbewoners, filosofen, kinderen, toevallige passanten, gedetineerden, reizigers, beleidsmakers, studenten, …

Ann Van de Vyvere ziet zichzelf niet in de eerste plaats als kunstenaar maar als een ‘makelaar’ tussen eindproduct, de mensen waarmee ze werkt en het publiek.

 Download